NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedinTwitter

Popular reads
Report on Tangible outcomes
Short Report Internet Outcomes Complete-1
Book on Digital Skills

book

Ruim half miljoen euro voor onderzoeksproject: e-SKILLS and 21st Century labor

Bron: Universiteit Twente

Alexander van Deursen van de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie (MCO) ontvangt van het NWO ruim een half miljoen euro onderzoekssubsidie. Het belangrijkste doel van de ‘Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden’-call is om van de Nederlandse creatieve sector een internationale leider te maken. Het gehonoreerde project draagt hier aan bij door de aandacht te richten op zogenaamde eSkills (digitale vaardigheden van de beroepsbevolking).

Hiaten in de huidige kennis over eSkills betreffen het ontbreken van een eenduidige definitie, een onbekend niveau van deze vaardigheden, en een gebrek aan kennis over hoe eSkills worden aangeleerd en ontwikkeld. Recente onderzoeken naar digitale vaardigheden onder de gehele bevolking laten zien dat er veel ruimte voor verbetering is. Terwijl de basisvaardigheden die nodig zijn om technologieën te gebruiken vaak wel voldoende worden beheerst, is er vooral een gebrek aan inhoudelijke ‘higher-order skills’.

In organisaties gaat de aandacht juist vaak uit naar fundamentele technische vaardigheden, waarvan de meeste mensen denken dat ze deze voldoende beheersen. Het ongewenste resultaat is dat managers vrij weinig doen om de eSkills van hun werknemers te verbeteren. De grote meerderheid van de werknemers heeft bijvoorbeeld nooit meegedaan aan een gerelateerde training, terwijl uit onderzoek blijkt dat er veel tijd verloren gaat door tekortkomingen in de benodigde vaardigheden om ICT te gebruiken.

In het toegekende project borduurt Alexander voort op eerdere bevindingen middels een gefaseerde multi- method benadering waarmee het concept van eSkills wordt verduidelijkt, het niveau onder werknemers in de creatieve sector wordt getoetst in prestatiemetingen, de invloed van de individuele arbeidssituatie op het niveau van eSkills en de manier waarop eSkills worden aangeleerd worden onderzocht, en waarmee beleidsaanbevelingen worden gedefinieerd, geïmplementeerd en geëvalueerd. Het project richt zich op het creëren van een ondersteunende omgeving voor werknemers door vast te stellen welke werknemers welke vaardigheden nodig hebben, waarop eSkills onderwijs en training zich dient te richten, welke situationele factoren van invloed zijn op het niveau van eSkills (bijvoorbeeld het soort werk, de rol van collega’s en informele relaties, trainingen, etc.) en waarin opgestelde aanbevelingen kunnen resulteren. De vergaarde wetenschappelijke en praktische gegevens kunnen helpen om publieke aandacht te vestigen op het belang van eSkills, stakeholders te informeren en te motiveren, maar ook om direct toepasbare aanbevelingen te leveren die bijdragen aan een gezonde toekomstige arbeidsmarkt.

Samen met een consortium bestaande uit prof. Jan van Dijk, prof. Jos de Haan (EUR) en enkele organisaties worden beleidsrichtingen verkend om van eSkills een essentieel onderdeel te maken in het behalen van de belangrijkste doelstellingen die door de Human Capital Agenda zijn vastgesteld.

Please publish modules in offcanvas position.