Digital Inequality

research on skills, uses, and outcomes of Internet technology

NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedin

Projects

From digital skills to tangible outcomes
Skils uses outcomes238x194

21st-century Digital Skills
sitelogo

Social Context of Digital Inequality
image

 

In the Media

Uit: Telecompaper

Vrijwel de hele Nederlandse bevolking (97%) beschikt over internettoegang. Dat heeft echter niet geleid tot een kleinere digitale kloof, stellen onderzoekers van de Universiteit van Twente.  Uit meerdere studies blijkt volgens de onderzoekers dat het verschil in digitale vaardigheden tussen hoger opgeleide en lager opgeleide Nederlanders is gegroeid. Zo gebruiken mensen met een hogere opleiding online vaker toepassingen die hun maatschappelijke positie verbeteren. Mensen met lagere of middelbare opleiding gebruiken internet vaker als bron van entertainment. Zo ontstaat er een zogeheten ‘informatie-elite’ die vergelijkbaar is met de bestaande sociale elite.

Emerce wijst er op dat er in het recente rapport Gescheiden Werelden van het SCP en de WRR ook op een tweedeling op cultureel en politiek gebied gewezen wordt. Het is dus onjuist om te denken dat sociale ongelijkheid minder wordt door de brede toegankelijkheid van internet. Dat wordt bevestigd door het onderzoek van Alexander van Deursen en Jan van Dijk van de UvT. Zij stellen dat de sociale ongelijkheid tussen hoger en lager of middelbaar opgeleide mensen vooral is toegenomen op het gebied van de inhoudelijke vaardigheden van informatie zoeken en iets bereiken met internet.

Verder blijkt dat, ondanks het feit dat bijna elk soort gebruik van internet toeneemt onder alle lagen van de bevolking, er gescheiden werelden ontstaan. Sinds 2010 is er een trend te signaleren dat mensen met hogere opleidingsniveaus zich in vergelijking met lager en middelbaar opgeleiden steeds meer richten op toepassingen die hun positie in de maatschappij verbeteren. Voorbeelden zijn het online volgen van opleidingen, deelnemen in online kennisnetwerken en veel online nieuws volgen. Lager opgeleiden gebruiken internet veel vaker voor social media, chatten, gamen of om producten en diensten te kopen of te ruilen.