Digital Inequality

research on skills, uses, and outcomes of Internet technology

NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedin

Projects

From digital skills to tangible outcomes
Skils uses outcomes238x194

21st-century Digital Skills
sitelogo

Social Context of Digital Inequality
image

 

De kwaliteit van hulp bij het Internetten

In een recent artikel heb ik determinanten onderzocht van sociale supportnetwerken bij gebruik van internet. Hierbij is niet alleen gelet op de hoeveelheid hulp die iemand tot zijn of haar beschikking heeft, maar juist ook op de kwaliteit van de geboden hulp. Voor dit laatste is weinig aandacht. De studie is gebaseerd op een representatieve steekproef in Nederland. De resultaten tonen aan dat er geen grote verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn wanneer het gaat om de hoeveelheid hulp die men tot de beschikking heeft, maar wel in de kwaliteit van de geboden hulp. De gevonden verschillen komen overeen met bestaande vormen van ongelijkheid; er geldt: ‘the rich get digitally richer’.

De bevindingen laten dus zien dat de digitale kloof zich ook manifesteert in de aanwezigheid van hulp bij het gebruik van internet. Degenen die de meeste problemen ervaren hebben ook de meeste moeite om goede hulp te vinden. Hierdoor ontstaat er een nog grotere kloof door verschillen in ondersteuning.

De meest natuurlijke oplossing om hulp te zoeken, namelijk in de directe omgeving, kan dus maar beter worden aangevuld met meer formele hulp. Zo kunnen bijvoorbeeld bibliotheken een rol spelen bij het verbeteren van internetvaardigheden. Het oplossen van een gebrek aan beschikbare ondersteuning (van hoge kwaliteit) is de verantwoordelijkheid van meerdere actoren, onder andere overheden, ICT-industrie, ICT-opleiding, arbeidsorganisaties, scholen en universiteiten, bibliotheken, openbare centra, en user support groepen.

Add comment


Security code
Refresh