NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedinTwitter

Popular reads
Report on Tangible outcomes
Short Report Internet Outcomes Complete-1
Book on Digital Skills

book

Kick-off 'eskills, key to 21st century labor' project

eskills teamProject team, vlnr: Heleen Kist, Louis Spaninks, Ester van Laar, Alexander van Deursen, Jan van Dijk, Roy Osinga, Jos de Haan

De komende vier jaar ben ik projectleider in een team van twee aio's (Ester van Laar, nnb), twee hoogleraren (Jan van Dijk en Jos de Haan) en consortiumpartners (Heleen Kist, Louis Spaninks en Roy Osinga) bezighouden met e-skills voor de creatieve industrie en hoe deze verbeterd kunnen worden. Human Capital is een verzameling van vaardigheden zoals digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie en samenwerking die mensen inzetten in hun werk en belangrijk zijn voor bedrijven om innovatief en concurrerend te zijn. Hoewel informatie- en communicatietechnologie de afgelopen decennia steeds belangrijker zijn geworden, zijn de vaardigheden om hier optimaal mee om te gaan achtergebleven. Met name digitale vaardigheden – ook wel e-skills genoemd – zijn belangrijker geworden en van fundamenteel belang voor human capital. Wanneer het over de beroepsbevolking gaat, dan wordt vaak de term e-skills gebruikt, maar een eenduidige definitie is niet voor handen: het is wel een term die veel verschillende soorten en niveaus aan vaardigheden behelst. Enerzijds zijn er vaardigheden die te maken hebben met het gebruik van een medium zoals de computer (vaak ook wel knoppenkennis of technische vaardigheden genoemd), anderzijds zijn er vaardigheden die nodig zijn om met de inhoud van het medium te kunnen werken, bijvoorbeeld informatie, communicatie, content creatie, en strategische vaardigheden (ook wel hogere orde vaardigheden genoemd). Samen leveren e-skills een belangrijke bijdrage aan het gehele palet van vaardigheden die onder de noemer human capital vallen.

Voor organisaties in de creatieve industrie zijn innovatie, creativiteit en ondernemerschap de basis voor hun producten en diensten. De creatieve industrie is de laatste jaren enorm gegroeid en wordt beschouwd als de aanjager van innovatie in de andere sectoren. Ondanks dat ICT een enorme rol speelt in de creatieve industrie, is er bij veel organisaties nog ruimte voor verdere ontwikkeling en worden de voordelen van ICT nog niet ten volle benut. Daardoor laat het Nederlandse bedrijfsleven kansen liggen. Helaas weten we uit voorgaand onderzoek dat veel managers het niveau van hun personeel overschatten. De gedachte is dat wanneer er toch beperkingen optreden, tekortkomingen kunnen worden gerepareerd. Om het beoogde concurrentievoordeel te behalen, is het nodig de huidige en verwachte behoeften omtrent e-skills in kaart te brengen.

In het project werken we samen met verschillende partijen die zich bezighouden met digitale vaardigheden. Louis Spaninks trekt niet alleen de Human Capital Agenda, hij heeft met CA-ICT als doel de optimale inzetbaarheid van mensen te verbeteren en zodoende de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Heleen Kist is met ECP een aanjager van een kansrijke en betrouwbare informatiesamenleving. Hiertoe richt zij zich al jaren op de vaardigheden van de (beroeps)bevolking. Roy Osinga heeft met ECDL als doel e-skills van de beroepsbevolking te verbeteren.

In het vier jaar durende traject zullen we literatuur- en bureauonderzoek doen, interviews houden met managers, e-skills testen van ongeveer 1.000 mensen die werken in de creatieve industrie en de arbeidscontext in kaart brengen die van invloed is op het niveau en het aanleren van eskills. Hoe staat het er voor met het niveau van e-skills, en hoe kunnen we dit verbeteren? Eigenlijk is alle kennis die we in dit project op doen direct door te vertalen naar de praktijk.

Het project is onderdeel van het NWO-programma 'Human Capital: 21e eeuwse vaardigheden',  een samenwerking van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en de topsectordoorsnijdende Sociale Infrastructuur Agenda. Het doel van dit programma is het verdiepen van wetenschappelijke kennis door verdere theorie- en conceptontwikkeling over 21e-eeuwse vaardigheden en samen met publieke en/of private partners cocreëren van kennis voor praktijktoepassingen. De topsectoren geven in de human capital agenda’s (HCA’s) aan hoe vraag en aanbod van goedgeschoolde arbeidskrachten zich de komende jaren ontwikkelen. In de HCA’s doen de topsectoren voorstellen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Add comment


Security code
Refresh

Please publish modules in offcanvas position.