NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedinTwitter

Popular reads
Report on Tangible outcomes
Short Report Internet Outcomes Complete-1
Book on Digital Skills

book

Europees beleid gericht op verbeteren van digitale vaardigheden

eulogoIn een boek over de digitale kloof in Europa schreef ik met dr. Ellen Helsper recentelijk een hoofdstuk over digitale vaardigheden in Europees onderzoek en beleidsnota's. Het hoofdstuk richtte zich naast vaardigheden op toegang tot en gebruik van internet. Toegang kreeg lange tijd alle aandacht in Europese (en nationale) discussies met betrekking tot eInclusion of de digitale kloof. Gelukkig zien we dat veel van de huidige Europese discussies zijn gericht op vaardigheden. Digitale vaardigheden worden beschouwd als een van de belangrijkste variabelen in digitale kloof theorie. Het is goed nieuws dat in Europa de nadruk niet langer alleen op het verlenen van toegang tot internet ligt. Echter, in ons hoofdstuk concluderen we wel dat de meting van digitale vaardigheden nog steeds omstreden en weinig genuanceerd is, zeker als het Europese metingen betreft. Het gevolg van niet valide metingen is dat de evaluatie en doeltreffendheid van beleid gericht op het verbeteren van vaardigheden voor verbetering vatbaar is. Jammer, daar deze vaardigheden belangrijker lijken dan infrastructuur, zeker in de Noord- en West-Europese landen waar toegang haar verzadigingspunt bereikt.

Om effectiever en efficiënter beleid gericht op diverse groepen te ondersteunen,is er behoefte aan een theoretisch kader dat niet alleen digitale vaardigheden koppelt aan gebruik, maar ook uitlegt hoe vaardigheden zich verhouden tot sociale ongelijkheid. Om succesvoller beleid te definiëren is (meer) samenwerking tussen Europese landen nodig. Pas dan kunnen beleidsmakers en belanghebbenden van elkaar leren. Dit geldt trouwens ook vaak op nationaal niveau. In diverse Europese landen is er vaak gebrek aan interdepartementale of sectoroverstijgende samenwerking. Het gevolg is dat het makan van vergelijkingen tussen Europese landen niet mogelijk is, of in ieder geval erg lastig is. Geïntegreerde kaders zijn onderontwikkeld en tot op heden ontbreekt overeenstemming over hoe we vaardigheden moeten meten. Een valide en betrouwbare universele definitie van digitale vaardigheden zou een beter begrip en een betere monitoring van de doeltreffendheid van het beleid op nationaal en internationale niveaus een stuk eenvoudiger maken. Met onderzoekers van London School of Economics en Oxford University werk ik momenteel aan zo’n raamwerk. Diverse landen hebben al interesse getoond, dus hier binnenkort meer nieuws over!

Bestaande cijfers met betrekking tot digitale vaardigheden in Europa suggereren in ieder geval dat ongelijkheid in deze vaardigheden niet automatisch zal verdwijnen in de toekomst, ook niet in landen met een hoge mate van toegang tot internet. Ook hier zijn gerichte interventies nog steeds noodzakelijk. Jammer genoeg is Europees en nationaal beleid steeds meer gericht op werken in de IT-industrie, terwijl er toch nog echt behoefte is aan de ontwikkeling van basisvaardigheden voor het 'alledaagse' internetgebruik. Beschikbare beleidsdocumenten geven zelden aan hoe gestelde doelen met betrekking tot digitale vaardigheden worden bereikt, als zij al zijn geformuleerd. De evaluatie van Europese beleid met betrekking tot de verbetering van vaardigheden is hierdoor lastig. Beleid gericht op digitale vaardigheden werkt alleen via een multi-sectorale ondersteuning waarbij een groot aantal actoren worden betrokken (zie voor partijen ons boek "Digital skills, unlocking the information society". Verder is het belangrijk om in gedachte te houden dat het uiteindelijk niet gaat over digitale vaardigheden, maar over het terugdringen van sociale ongelijkheid.

 

Add comment


Security code
Refresh

Please publish modules in offcanvas position.