NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedinTwitter

Popular reads
Report on Tangible outcomes
Short Report Internet Outcomes Complete-1
Book on Digital Skills

book

Internetvaardigheden, wat zijn dat?

In de afgelopen jaren is er een grote verscheidenheid aan digitale vaardigheids-gerelateerde termen gebruikt (internet skills, web fluency, information literacy, online competency etc etc). Helaas was er vaak weinig overeenstemming over wat deze concepten precies betekenen. Daarnaast bleken operationele definities die we in onderzoek kunnen toepassen zeldzaam. Op basis van bestaande concepten en gerelateerde onderzoeksstromen heb ik in 2008 een aanzet gegeven voor een operationele definitie voor internetvaardigheden. Hierin worden vier soorten vaardigheden onderscheiden die samen beschouwd kunnen worden als vereiste voor regulier Internetgebruik.

In de voorgestelde definitie werd onderscheid gemaakt tussen vaardigheden om het Internet te kunnen bedienen (zogenaamde mediumgerelateerde vaardigheden die bestaan uit operationele en formele vaardigheden) en inhoudelijk gerelateerde vaardigheden (informatie en strategisch). Hiermee wordt een technologisch-deterministische visie vermeden (vaardigheden zijn meer dan knoppenkennis!). De definitie heeft tevens een sequentieel en conditioneel karakter: zonder mediumgerelateerde vaardigheden komt men niet toe aan het in de praktijk brengen van de inhoudelijke vaardigheden. Verder wordt vooral het actieve karakter van Internetgebruik benadrukt, dat groter is in vergelijking met de relatief passieve traditionele media door de grotere mogelijkheden tot interactie. In het recent verschenen boek "Digital skills, unlocking the information society" is het raamwerk verder uitgebreid met communicatie en content creatie vaardigheden. De definitie is reeds in diverse wetenschappelijke artikelen verantwoord en wordt nationaal en internationaal gebruikt in onderzoek naar digitale ongelijkheid. De definitie die ik met collega prof. dr. Jan van Dijk heb opgesteld is als volgt:

1. Operationele Internetvaardigheden
…bedienen van een (mobiele) Internet browser:
URL, Browser knoppen, Opslaan van bestanden, Verschillende formaten kunnen openen en opslaan (bv PDF), Favorieten

…bedienen van een zoekmachine op internet:
Zoekwoorden in zoekbalk, Zoekopdracht geven, Openen van zoekresultaten

…gebruiken van online formulieren:
Invoervelden en knoppen gebruiken, Versturen van formulieren

 

2. Formele Internetvaardigheden
… navigeren op (mobiel) internet:
Diverse Hyperlinks (tekst, plaatje, ...) gebruiken in verschillende menu en website lay-outs

… behouden van een gevoel van oriëntatie tijdens navigeren op internet:
Niet gedesoriënteerd raken op een website, Niet gedesoriënteerd raken tijdens het surfen tussen websites, Niet gedesoriënteerd raken tijdens het openen van en surfen tussen zoekresultaten

 

3. Informatie Internetvaardigheden
Het vinden van informatie:
Geschikt zoeksysteem (of plaats om informatie te zoeken) kiezen, Definiëren van zoekwoorden, Selecteren van informatiebronnen, Evalueren van informatiebronnen (b.v. bron, datum)

 

4. Communicatie Internetvaardigheden
Contact management (selectie, evaluatie, etc.), En- en decoderen van berichten, Uitwisselen van betekenis, Aandacht trekken (b.v. op Twitter), Profilering (op sociale netwerk sites), Collectieve intelligentie (t.b.v. Betekenisvolle beslissingen), Onderhandelen

 

5. Content Creatie Internetvaardigheden
Maken van effectieve of attractieve:
Tekst, Muziek en video, Foto’s en plaatjes, Multimedi, Samengevoegde bestaande media

 

6. Strategische Internetvaardigheden
Het gebruiken van het internet ten einde een voordeel te behalen:
Oriënteren op een doel, Actie ondernemen om het doel te behalen, Beslissingen nemen om het doel te behalen, Voordelen van dit doel behalen


In ons recent verschenen boek Digital Skills, Unlocking the Information Society staat een uitgebreide uitleg bij elke vaardigheid en wordt tevens het niveau van deze vaardigheden geschetst in de NL bevolking.

Zie ook eerder verschenen wetenschappelijke publicaties en onderzoeksrapporten op deze website. Refereer hier gaarne naar bij het gebruik van de vaardigheids definitie.

Op 12 september verschijnt een rapport met vragen die gebruikt kunnen worden om deze vaardigheden te meten in onderzoek.

 

Add comment


Security code
Refresh

Please publish modules in offcanvas position.