NetvibesLastfmPownceGoogleLinkedinTwitter

Popular reads
Report on Tangible outcomes
Short Report Internet Outcomes Complete-1
Book on Digital Skills

book

Dé senior bestaat niet als het gaat over internetgebruik

In een onderzoek dat binnenkort verschijnt in het European Journal of Communication ging ik samen met dr. Ellen Helpser (London School of Economics) op zoek naar digitale uitsluiting onder senioren in Nederland. Het is in Nederland voornamelijk nog een groepje 65+ers die nog niet online is. De belangrijkste conclusie uit het onderdoek is dat het te simplistisch is om deze groep senioren als homogeen te beschouwen, en dus het niet online zijn maar eenvoudigweg toe te schrijven aan leeftijd. Verschillende senioren hebben verschillende redenen voor het niet gebruiken van internet, en indien zij internet wel gebruiken, voor het gebruik van verschillende toepassingen.

Betreffende senioren die internet niet gebruiken zien we belangrijke verschillen op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, samenstelling van het huishouden, en attitude ten opzichte van het internet. Onder de oudste groep senioren, de 75+ers, is het gebruik van internet een door mannen gedomineerde activiteit. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat ICT-gerelateerde beroepen en vaardigheden historisch worden gestereotypeerd als masculien. Recente zelf-inschattingen van internetvaardigheden onder volwassenen laten bijvoorbeeld zien dat mannen beter scoren dan vrouwen, terwijl we dit nooit terug zien in daadwerkelijke prestatiemetingen. Van vrouwen is bekend dat ze zichzelf onderschatten wanneer het gaat over gebruik van technologie. Bij de senioren is dit nog veel erger. De oudste groep senioren geeft relatief vaak aan dat zij zichzelf 'te oud' vinden voor het internet. Zij zien het nut niet zo om er nog aan te beginnen. Dit maakt hen een uitdagende groep voor beleidsmakers die streven naar volledig digitale inclusie. Hoewel hoog-opgeleide niet-gebruikers meer bereid zijn om te gaan beginnen met internet, ondervinden zij een ander soort hindernis, namelijk beschikbare tijd. Dit weerspiegelt waarschijnlijk hun actievere levensstijl. We moeten in ieder geval beseffen dat het stadium waarin iemand zich bevindt niet alleen door leeftijd wordt bepaald. Met de gevonden variëteit onder senioren moet rekening worden gehouden bij het ontwerpen van effectieve interventies rondom digitale inclusie. Met zowel cognitieve, gedragsmatige en affectieve factoren dient rekening gehouden te worden om de toegang tot en het gebruik van internet voor bepaalde groepen ouderen te verbeteren. Ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding, of internet attitude, heeft ook de omgeving van de senior invloed op gebruik van internet. Ouderen die alleen leven leren niet over de mogelijkheden van internet van partners of iemand anders in het huishouden en hebben zodoende minder kans het te gaan gebruiken. Interventies om digitale uitsluiting te overwinnen kan voor een groot deel worden toegeschreven aan sociale en psychologische barrières in plaats van een fysieke internetaansluiting. Ondanks dat een aanzienlijk deel van de Internet niet-gebruikers in een omgeving leeft waarin het gebruik van internet mogelijk is, lijken ze niet te staan trappelen om de stap te zetten.

Kijken we naar internetgebruikers onder de senioren, dan zien we weer dat er onderling grote verschillen zijn in wat zij op internet doen. Hoog-opgeleide senioren zijn vooral betrokken bij cognitieve of kennisverbredende activiteiten. Daarnaast gaan de mannen meer voor individuele recreatieve activiteiten, terwijl vrouwen een voorkeur hebben voor sociale online activiteiten. De oudste groep senioren gebruikt internet slechts voor korte periodes, waarbij alleen elementaire activiteiten zoals e-mail worden gebruikt. Ook is er invloed van de sociale omgeving. De tijd online neemt bijvoorbeeld toe bij senioren die alleen leven. Daarnaast vonden we weer een belangrijke rol voor internet attitude; hoe beter, hoe meer soorten activiteiten de seniore internetgebruiker onderneemt. Beleid gericht op het verbreden van betrokkenheid moet dus ook de nadruk leggen op de verscheidenheid van potentiële mogelijkheden van internetgebruik. Ten slotte werd er een belangrijke rol van geletterdheid gevonden (los van iemands opleidingsniveau). Geletterdheid is nodig voor het lezen en cognitief verwerken van teksten. Daar internet veelal tekstueel is, speelt geletterdheid - dat relatief veel voor komt onder ouderen - ook een rol bij de activiteiten van de senior op internet.

Add comment


Security code
Refresh

Please publish modules in offcanvas position.